مشخصات
امضا کنندگان: [ Farhad Kazemi Movaghar [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30 شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1396/11/25 درمحل  تهران - کيلومتر 30 اتوبان خليج فارس ( تهران - قم ) ضلع جنوبي اتوبان اصلي فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره ) روبه روي ترمينال مسافربري شماره يک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سکانداران تجارت پرشيا15759380.05 %
شرکت جامدسازان آرمان20194260.07 %
شرکت طلايه داران تجارت کاسپين22435400.07 %
شرکت بين المللي هتل لاله عسلويه26223140.09 %
ساير سهامداران50626860.17 %
شرکت توسعه اميد مبين 54214140.18 %
شرکت سرمايه گذاري و همکاريهاي اقتصادي ايران و عربستان93130840.31 %
شرکت کارت گردشگري پارس 94545000.32 %
شرکت ساختماني فرااسکان بهاران124285710.41 %
شرکت صبا سامان تجارت بامداد126535330.42 %
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان 137000000.46 %
شرکت تدبيران تجارت راه نور201974470.67 %
شرکت آسا گستر خراسان223437960.74 %
شرکت سرمايه گذاري لقمان 260000000.87 %
شرکت توسعه اميد افق گردشگري260459470.87 %
شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال 264000000.88 %
شرکت مرواريد طلايي خاور ميانه 295000000.98 %
شرکت سرمايه گذاري سهم نگر پويا 295000000.98 %
گروه توسعه بازار کيميا 295000000.98 %
شرکت سرمايه گذاري حامي گستره شرق540642851.8 %
شرکت صنعتي بازرگاني اميد عصر شمال 544123781.81 %
اعتباري ملل 1031818593.44 %
صندوق بازارگرداني گروه گردشگري ايران 1109715213.7 %
شرکت گروه خدمات گردشگري نارپ ايرانيان1156000003.85 %
نگين تجارت راهبرد 1183766703.95 %
شرکت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان1219500004.07 %
شرکت جاويد گستر رازيان1257000004.19 %
شرکت طرح سازه تنيان1342500004.47 %
شرکت توسعه تجارت تنيان1363000004.54 %
سينا سروش اريکه 1548299005.16 %
شرکت گردشگري سفر خوش کام1821000006.07 %
شرکت فراز عمران آريانا1967500006.56 %
پاتين بين الملل پرديس 2449999738.17 %
جمع213946878271.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد بهاءالدين حسيني هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد صادق طاهري ابرندآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رامين ادراکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ساره محبعلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت طلايه داران تجارت کاسپين389630اصلیعلي سنگينيان6599941311عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت گروه خدمات گردشگري نارپ ايرانيان281345اصلیسولماز وزيرزاده2295466474عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت فراز عمران آريانا342247اصلیمهدي جهانگيري3071037058رئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت طرح سازه تنيان311332اصلیسيد بهاءالدين حسيني هاشمي6279577937نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت تدبيران تجارت راه نور296665اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت توسعه اميد افق گردشگري412764اصلیرامين ادراکي4132146502عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت نماد افزون پاسارگاد440491اصلیمحمدصادق طاهري ابرندآبادي3719547299عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.