مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملي صنايع مس ايران - نماد: فملي
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/17 درمحل خيابان آزادي نبش خيابان رودکي شمالي سالن سازمان حج و زيارت برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
ساير موارد قابل طرح که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد