مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مبين وان کيش - نماد: اوان
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/03/05 درمحل خيابان شريعتي بالاتر از چهارراه شهيد قدوسي رو به روي پارک انديشه ورودي 11 حسينيه و مجتمع فرهنگي پيامبر اعظم (ص) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
اطلاعيه دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام سال مالي منتهي به 29/12/1396 شرکت مبين وان کيش (سهامي عام) به شماره ثبت:8908 شناسه ملي: 10980196817 بدين‌وسيله از کليه سهامداران محترم و يا وکيل يا قائم‌مقام قانوني آن‌ها و نماينده قانوني اشخاص حقوقي دعوت مي‌شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 05/03/1397 در محل: خيابان شريعتي بالاتر از چهارراه شهيد قدوسي رو به روي پارک انديشه ورودي 11 حسينيه و مجتمع فرهنگي پيامبر اعظم (ص) تشکيل مي‌شود حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1- استماع گزارش هيئت‌مديره براي عملکرد سال مالي منتهي به 29/12/1396 2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 29/12/1396 3- بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 29/12/1396 4- اتخاذ تصميم در خصوص ميزان سود تقسيمي 5- تعيين حسابرس و بازرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 29/12/1397 6- انتخاب روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي شرکت 7- ساير مواردي که در صلاحيت تصميم‌گيري مجمع عمومي عادي است. لذا از سهامداران محترم شرکت دعوت مي‌شود جهت حضور در جلسه با در دست داشتن کارت شناسايي و برگ سهام به آدرس برگزاري مجمع مراجعه فرمايند.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد