مشخصات
امضا کنندگان: [ Farhad Kazemi Movaghar [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/11/25 درمحل تهران - کيلومتر 30 اتوبان خليج فارس ( تهران - قم ) ضلع جنوبي اتوبان اصلي فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره ) روبه روي ترمينال مسافربري شماره يک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سکانداران تجارت پرشيا15759380.05 %
شرکت جامدسازان آرمان20194260.07 %
شرکت طلايه داران تجارت کاسپين22435400.07 %
شرکت بين المللي هتل لاله عسلويه26223140.09 %
ساير سهامداران50626860.17 %
شرکت توسعه اميد مبين 54214140.18 %
شرکت سرمايه گذاري و همکاريهاي اقتصادي ايران و عربستان93130840.31 %
شرکت کارت گردشگري پارس 94545000.32 %
شرکت ساختماني فرااسکان بهاران124285710.41 %
شرکت صبا سامان تجارت بامداد126535330.42 %
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان 137000000.46 %
شرکت تدبيران تجارت راه نور201974470.67 %
شرکت آسا گستر خراسان223437960.74 %
شرکت سرمايه گذاري لقمان 260000000.87 %
شرکت توسعه اميد افق گردشگري260459470.87 %
شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال 264000000.88 %
شرکت مرواريد طلايي خاور ميانه 295000000.98 %
شرکت سرمايه گذاري سهم نگر پويا 295000000.98 %
گروه توسعه بازار کيميا 295000000.98 %
شرکت سرمايه گذاري حامي گستره شرق540642851.8 %
شرکت صنعتي بازرگاني اميد عصر شمال 544123781.81 %
اعتباري ملل 1031818593.44 %
صندوق بازارگرداني گروه گردشگري ايران 1109715213.7 %
شرکت گروه خدمات گردشگري نارپ ايرانيان1156000003.85 %
نگين تجارت راهبرد 1183766703.95 %
شرکت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان1219500004.07 %
شرکت جاويد گستر رازيان1257500004.19 %
شرکت طرح سازه تنيان1342500004.47 %
شرکت توسعه تجارت تنيان1363000004.54 %
سينا سروش اريکه 1548299005.16 %
شرکت گردشگري سفر خوش کام1821000006.07 %
شرکت فراز عمران آريانا1967500006.56 %
پاتين بين الملل پرديس 2449999738.17 %
جمع213951878271.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد بهاءالدين حسيني هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد صادق طاهري ابرندآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رامين ادراکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ساره محبعلي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی: 1396/09/30   دوره: 12 ماهه و 0 روزه
به
سال مالی جدید:  1396/12/29   دوره: 0 ماهه و 0 روزه
تغییر یافت .

سایر موارد
توضیحات:
کاهش تعداد اعضاي هيات مديره از 7نفر به 5 نفر و اصلاح ماده مربوطه اساسنامه افزودن ماده 58 اساسنامه نمونه شرکتهاي هلدينگ در رابطه با اندوخته سرمايه اي