مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن - نماد: ثمسکن

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شيخ بهايي-شهرک والفجر-انتهاي خيابان ايرانشناسي-ميدان شهداي دانشجو-خيابان دوم-ميدان صفا-خيابان نهم-پلاک6 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي‌باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
در اجراي ماده 99 لايحه اصلاحي قانون تجارت ماده 21 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم يا وکيل يا نماينده قانوني ايشان که در جلسه حضور مي‌يابند، مي‌بايست با ارائه اصل کارت ملي، وکالت نامه رسمي (براي اشخاص حقيقي)، نماينده يا نمايندگان صاحب سهم به شرط ارائه اصل ورقه سهام يا گواهي موقت سهام، مدرک وکالت اعم از عادي يا رسمي يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز (براي اشخاص حقوقي)، جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاريخ 1402/11/16 به نشاني: تهران-بلوار ميرداماد-ميدان مادر-خيابان شاه نظري-شماره8-کدپستي 1547835311، شرکت گروه سرمايه‌گذاري مسکن (سهامي عام)، دفتر امور سهام مراجعه فرمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد