مشخصات
امضا کنندگان: [ Amir Hamooni [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت فرابورس ايران - نماد: فرابورس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1396/03/01 درمحل  تالار قلم مرکز همايش‌هاي بين‌المللي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران واقع در تهران، بزرگراه شهيد حقاني (غرب به شرق) بعد از ايستگاه مترو حقاني، بلوار کتابخانه ملي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اشخاص حقيقي112702211.61 %
کارگزاري نهايت نگر131579991.88 %
شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه175000002.5 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين(سهامي عام)210000003 %
مديريت سرمايه گذاري اميد315008754.5 %
گروه مالي ملت(سهامي عام)365484395.22 %
شرکت بورس اوراق بهادار14000000020 %
ساير اشخاص حقوقي18953152927.08 %
جمع46050906365.79 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهرداد نعمتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا عسکري ماراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي عباس کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل متين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت بورس اوراق بهادار تهران286502اصلی احمد پويانفر2939788601عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
مرکز مالي ايران325339اصلیعلي صحرائي6229768879عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت گروه مالي ملت(سهامي عام)239406اصلیعلي قاسمي ارمکي1261878310عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیعبداله شير محمدپور گرجاني1461343135نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد183650اصلیمهرداد نعمتي4500114556رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت کارگزاري بانک ملي ايران199942اصلیمحمد حسن ابراهيمي سروعليا4449873882عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت گروه مالي بانک پارسيان 453923اصلیعلي تيموري شندي1728157943عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۵۳,۴۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸۶,۱۸۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۸۶,۱۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶,۱۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۵۹,۵۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲,۶۷۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۵۰,۶۸۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹۶,۲۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۶,۲۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۷۰۰,۰۰۰
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,855 1,855 به صورت ناخالص
سایر موارد:
..