مشخصات
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - نماد: تاپيکو
موضوع: اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده 38 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده7دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان ) بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت 2 ماهه به ناشر جهت رعایت موارد فوق نموده است.
ذکر این موضوع ضروری است که توضیحات شرکت در عدم رعایت الزامات ماده 7دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان ، صرفا جهت اطلاع سرمایه گذاران منتشر می شود. بورس اوراق بهادار تهران مسئولیتی در خصوص اجرا و اثربخشی آن ندارد. لذا از سرمایه گذاران درخواست می شود پیش از تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش سهام شرکت، نسبت به بررسی اطلاعات منتشر شده اقدام نموده و به فرصت اعطا شده برای ایفای تعهدات ناشر توجه کنند.
 
امضا کنندگان: [ Seyed Rouhollah Hosseini Moghaddam [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد