مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشيمي داراب - نماد: داراب(شاراب)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-96A-058 مورخ 1396/08/14 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/09/13 در استان فارس ،شهر شيراز به آدرس ابتداي بلوار مطهري کوپه 6 ساختمان کيميا برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
تفويض اختيار به هيات مديره جهت افزايش سرمايه به دليل وجود محدوديت هاي ناشي از بيماري کرونا از سهامداران محترم دعوت مي شود جهت بازديد جلسه مجمع عمومي به آدرس اينترنتي زير مراجعه فرمايند https://www.aparat.com/Meeting.Petrochemical/live

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
با مراجعه به آدرس شرکت شيراز بلوار مطهري کوچه ششم ساختمان کيميا طبقه سوم

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد