مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خمير مايه رضوي - نماد: غمايه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/02 در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس بلوارخيام بين خيام 33 و35 بنياد بهره وري آستان قدس رضوي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
اصلاح مفاد مواد 56،28،18،14 اساسنامه شرکت.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
به اطلاع کليه سهامداران محترم يا نمايندگان قانونى آنها که تمايل به حضور در جلسه مجمع دارند مى رساند، لازم است جهت دريافت برگه ورود به جلسه با دردست داشتن برگه سهام، کارت ملى ، وکالت نامه رسمى يا معرفى نامه معتبر در روز دوشنبه مورخ 1402/11/02 در ساعت 13 به آدرس مشهد، بلوار خيام بين خيام 33 و 35 و به کدپستى 9185917111 مراجعه فرمايند. همچنين کليه سهامداران محترم حقيقى و حقوقى مى توانند جهت شرکت در جلسه مجمع به صورت آنلاين از طريق لينک جلسه به آدرس https://meet.google.com/hoi-phmh-phc اقدام نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت خميرمايه رضوي (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد