مشخصات
شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نماد: فولاد
موضوع: شفاف سازی در خصوص عدم رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت بند 2 ماده 38 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی نامه شماره 404739 مورخ 1396/10/11 موارد معوق اطلاع رسانی و لزوم افشای فوری آن را به شرکت تاکید نمود (پیوست 1).
لکن ناشر به رغم پیگیری‌های انجام شده، موارد فوق را رعایت ننموده است. از این رو به استفاده کنندگان توصیه می شود این موضوع را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.
 
امضا کنندگان: [ Reza Jabbary [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد