مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - نماد: وکغدير

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، ميدان شهرياري، بلوار دانشجو، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي، تالار ابوريحان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص تقسيم سود

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از کليه سهامداران محترم درخواست مي گردد جهت دريافت برگ حضور در جلسه، همراه با کارت شناسايي معتبر يک ساعت قبل از شروع جلسه ، به محل برگزاري مجمع مراجعه نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير(سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد