مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت فرابورس ايران - نماد: فرابورس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/16 درمحل  سالن نور مرکز همايش‏ هاي بين المللي دانشگاه الزهرا(س) واقع در تهران، ميدان شيخ بهاِئي، کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقي دانشگاه الزهرا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان150000001.5 %
کارگزاري بانک کشاورزي157902621.58 %
شرکت گروه مالي پارسيان249949992.5 %
شرکت مديريت فناوري بورس250000002.5 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين(سهامي عام)300000003 %
اشخاص حقيقي318031153.18 %
مديريت سرمايه گذاري اميد450012504.5 %
گروه مالي ملت(سهامي عام)522120555.22 %
ساير اشخاص حقوقي15923326015.92 %
شرکت بورس اوراق بهادار20000000020 %
جمع59903494159.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسن ابراهيمي سرو عليا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا عسکري ماراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي علي‏ زاده گياشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل متين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت بورس اوراق بهادار تهران286502اصلیعلي صحرائي6229768879عضو هیئت مدیرهغیر موظفDBA
مرکز مالي ايران325339اصلی احمد پويانفر2939788601عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه262549اصلیعلي نقوي2992650048عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت گروه مالي ملت(سهامي عام)239406اصلیمحمد جواد سليمي1290441871عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد183650اصلیسيد ابراهيم عنايت2529617384عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت کارگزاري بانک ملي ايران199942اصلیمحمد حسن ابراهيمي سروعليا4449873882رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت گروه مالي پارسيان 453923اصلیعلي تيموري شندي1728157943نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۷۷,۹۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸۳,۰۴۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۸۳,۰۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۶۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸,۰۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۹۵,۹۵۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۸,۸۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۱۵,۵۸۲)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۵۱,۴۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳۱,۴۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 30,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,960 2,600 به صورت ناخالص
سایر موارد: