مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - نماد: غشهداب
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/07/13 درمحل کيلو متر 16 جاده قوچان بعد از نيروگاه توس (شرکت صنايع مهتاب خراسان ) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
تصويب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت ساير موارد در صلاحيت مجمع
 
امضا کنندگان: [ Ehsan Manoochehri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد