مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/11/25 درمحل تهران - کيلومتر 30 اتوبان خليج فارس ( تهران - قم ) ضلع جنوبي اتوبان اصلي فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره ) روبه روي ترمينال مسافربري شماره يک برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
کاهش تعداد اعضاي هيات مديره از 7نفر به 5 نفر و اصلاح ماده مربوطه اساسنامه افزودن ماده 58 اساسنامه نمونه شرکتهاي هلدينگ در رابطه با اندوخته سرمايه اي
 
امضا کنندگان: [ Farhad Kazemi Movaghar [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد