مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تکنو تار - نماد: تکنو

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/04 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران - خيابان شهيد مطهري - خيابان ميرزاي شيرازي - خيابان هفدهم - پلاک 17 سالن اجتماعات شرکت کارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
همراه داشتن اصل برگه سهام يا وکالت نامه رسمي و مدارک هويتي معتبر جهت دريافت کارت به جلسه الزامي است.

دعوت کننده از مجمع: شرکت مهندسي تکنوتار (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد