مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ليزينگ آريادانا - نماد: ولانا

دلایل اصلاح:با توجه به آگهي دعوت به مجمع (به پيوست) انتشار اوراق بهادار غير قابل تبديل يا تعويض با سهام از دستور جلسه حذف گرديد.
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1397/12/26 درمحل تهران ، کيلومتر 16 بزرگراه فتح (جاده قديم کرج) شرکت بهمن موتور سالن همايش شرکت بهمن موتور برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1397/09/30
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد