مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار - نماد: مدار(ومدار)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1395/04/14 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان حضرت ولي عصر(عج)، بالاتر از ميدان ونک، خيابان شهيد خدامي، پلاک 89، طبقه هفتم شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
پيرو دعوتنامه ارسالي براي سهامداران شرکت جهت مجمع عمومي عادي ساليانه عملکرد سال مالي منتهي به 1394/12/29

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد