مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فنر سازي خاور - نماد: خفنر
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1397/03/22 درمحل تهران، کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، سالن همايش محورسازان ايران خودرو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
اصلاح ماده 5 اساسنامه مربوط به افزايش سرمايه
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد