مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/01/30 درمحل تهران - خيابان نياوران - کاشانک - نرسيده آجوادنيه - شماره 210- مرکز همايش هاي بين المللي رايزن برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30
توضیحات:
تنفيذ و تصويب معاملات ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد