مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان - نماد: حگهر

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/03 در استان کرمان ،شهر سيرجان به آدرس بلوار وليعصر، روبروي سالن ورزشي گهر روش، سالن همايش هاي دارالقرآن برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
سهامداران محترم مي توانند از طريق لينک مستقيم ورود به صفحه رسمي اينستاگرام شرکت به آدرس https://instagram.com/gohartarabar.co جلسه مجمع را به صورت زنده مشاهده فرمايند. ضمناً سهامداران محترم مي توانند پرسش هاي خود را در زمان برگزاري مجمع از طريق پيوستن به لينک زير و انتخاب گزينه "مهمان" مطرح نمايند. https://www.skyroom.online/ch/gttmco_ir/majma2

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
نمايندگان سهامداران حقوقي مي توانند معرفي نامه خود را حداکثر تا 2 روز قبل از برگزاري مجمع از طريق نمابر زير ارسال و از ساعت 8:30 صبح روز برگزاري مجمع نسبت به ارائه اصل معرفي نامه و کارت شناسايي معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دريافت نمايند. ضمناً برگ ورود به مجمع سهامداران حقيقي که به صورت حضوري شرکت مي کنند 30 دقيقه قبل از شروع مجمع در محل برگزاري توزيع مي گردد. تلفن: 03442256137 نمابر: 03442256147

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان(سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد