مشخصات
شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا
موضوع: تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان شرکت فرابورس ایران ، طی نامه شماره 96/5/76062 مورخ 1396/12/07 ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت 2 ماه را به شرکت تاکید نمود (پیوست 1).
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت 1 ماه دیگر تمدید می گردد (پیوست 2).
ذکر این موضوع ضروری است که توضیحات شرکت در عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان صرفا جهت اطلاع سرمایه گذاران منتشر می شود. فرابورس ایران مسئولیتی در خصوص اجرا و اثربخشی آن ندارد. لذا از سرمایه گذاران درخواست می شود پیش از تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش سهام شرکت، نسبت به بررسی اطلاعات منتشر شده اقدام نموده و به فرصت اعطا شده برای ایفای تعهدات ناشر توجه کنند.
 
امضا کنندگان: [ Seyed Mahdi Alamolhoda [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد