لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :
English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  ليزينگ صنعت و معدن  نماد: ولصنم   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  2,000,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی شده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون
نوع اظهار نظر: تعدیل نشده(مقبول)
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره ليزينگ صنعت و معدن
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش‌بيني شده شرکت ليزينگ صنعت و معدن (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 30 آذر 1397، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش‌بيني شده پيوست.
2 مسئوليت اطلاعات مالي پيش‌بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيئت‌مديره شرکت است.
3صورت سود و زيان پيش‌بيني شده شرکت ليزينگ صنعت و معدن (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 30 آذر 1397، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش‌بيني شده که پيوست مي‌باشد، طبق استاندارد حسابرسي"رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين سازمان قرار گرفته است.
4براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين سازمان به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش‌بيني شده فراهم نمي‌کند. به علاوه، بنظر اين سازمان، صورت سود و زيان پيش‌بيني شده مزبور، براساس مفروضات به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
5نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش‌بيني‌ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش‌بيني شده اغلب به‌گونه‌اي مورد انتظار رخ نمي‌دهد و تفاوتهاي حاصل مي‌تواند با اهميت باشد.
6باتوجه به گزارش منابع و مصارف مندرج در يادداشت 7، با فرض عدم تغيير دريافت‌ها و ادامه روند گذشته و کاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي و تسهيلات اعطايي از محل منابع داخلي، کسري نقدينگي نسبت به عملکرد سال 1396 معادل 2/2 برابر پيش‌بيني شده است. لذا دستيابي به اهداف شرکت مستلزم تامين نقدينگي کافي مي‌باشد.
تاریخ گزارش : 20آذر1396
توضیحات :
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Ehsan Izad Panahi [Sign] 1396/09/26 15:20:30
مدير ارشد سازمان حسابرسي Flora Karimi [Sign] 1396/09/27 09:02:38
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Farshad Eskandar Bayati [Sign] 1396/09/28 10:56:46