تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1401/01/21 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 9:00 مورخ 1401/01/31 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
تامین سرمایه لوتوس پارسیان 800,000 80
گروه مالی بانک پارسیان 200,000 20
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم مژگان رباط میلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مصطفی حبیبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مریم بستانیان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمود کنعانی (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي بيات رايان 10100168482
بازارگردان صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان 10320699470
مدیر صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان 10320699470
متولی صندوق حسابرسي فريوران راهبرد 10861873119
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:
نوع هزینهمحل هزینهکارمزد متغییرکارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال)حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال)حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال)توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
  • : 0
0.0000از "معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر 150 میلیون ریال خواهد بود" به "معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد" تغییر یافت.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
  • متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: 0.0002500000
  • متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: 0.0001500000
  • متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد 50 هزار ریال یا نرخ سالانه: 0.0000050000
0.0000از " هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 800 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق" به "هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد" تغییر یافت.

مجمع به آقا/خانم مژگان رباط میلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.