icon

اولین پیش بینی درآمد هر سهم

EN
شرکت:
کارخانجات ايران مرينوس
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
نمرينو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
171110
اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
 دریافت فایل اکسل
صورت سود و زيان پیش بینی شده
شرح۱۳۹۶/۱۲/۲۹درصد نسبت به فروش۱۳۹۵/۱۲/۳۰درصد نسبت به فروشدرصد تغییراتدلایل تغییرات
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات ۱۵۵,۱۵۰ ۱۰۰ ۱۳۵,۵۵۰ ۱۰۰ ۱۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده (۱۳۵,۶۰۲) (۸۷) (۱۱۲,۱۰۳) (۸۳) (۲۱)
سود (زیان) ناخالص ۱۹,۵۴۸ ۱۳ ۲۳,۴۴۷ ۱۷ (۱۷)
هزینه های اداری، عمومی و فروش (۹,۱۰۲) (۶) (۱۰,۸۴۰) (۸) ۱۶
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) عملیاتی ۱۰,۴۴۶ ۷ ۱۲,۶۰۷ ۹ (۱۷)
هزینه های مالی (۳,۲۸۵) (۲) (۵,۲۰۰) (۴) ۳۷
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی ۴,۵۰۰ ۳ ۷,۰۰۰ ۵ (۳۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات ۱۱,۶۶۱ ۸ ۱۴,۴۰۷ ۱۱ (۱۹)
مالیات بر درآمد (۱,۶۱۱) (۱) (۲,۳۸۷) (۲) ۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم ۱۰,۰۵۰ ۶ ۱۲,۰۲۰ ۹ (۱۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اثر مالیاتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) خالص ۱۰,۰۵۰ ۶ ۱۲,۰۲۰ ۹ (۱۶)
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال) ۱۰۱ ۰ ۱۲۰ ۰ (۱۶)
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) ۱۰۱ ۰ ۱۲۰ ۰ (۱۶)
سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ ۶۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۴ ۰
سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال) ۰ ۰


روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود
شرحسال ۱۳۹۴
(دو سال قبل)
سال ۱۳۹۳
(سه سال قبل)
سال ۱۳۹۲
(چهار سال قبل)
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال) ۵۰۸ ۲۰۷ ۱,۹۶۶
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال) ۰ ۰ ۰
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال) ۲۵۰ ۳۲ ۱,۵۰۰
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال) ۱۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰