مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ريل سير کوثر - نماد: حسير

دلایل اصلاح:درج آدرس اينترنتي جهت پيگيري مجمع به صورت غير حضوري با توجه به پروتکل هاي بهداشتي از طريق لينک https://www.aparat.com/event/1573
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1399/06/29 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران-خيابان آفريقا نبش خيابان والي نژاد پلاک 78 طبقه دوم واحد 9 و همچنين بصورت آنالين از طريق کانال اينترنتي https://www.aparat.com/event/1573 و يا صفحه مجازي اينستاگرام به نشاني railseir @ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:
استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص عملکرد سال مالي 1398 تقسيم سود سال 1398 به استناد ماده 90 قانون تجارت ساير مواردي که قابل طرح و در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
در تاريخ 1399/06/26 از ساعت 11 الي15 به دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران-خيابان آفريقا نبش خيابان والي نژاد پلاک 78 طبقه سوم واحد 15 مراجعه نمايند

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت ريل سير کوثر
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد