مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1398/10/23 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1398/11/05 درمحل تهران ميدان دکتر فاطمي خيابان شهيد گمنام پلاک14 طبقه 4(انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31
توضیحات:
کليه سهامداران جهت دريافت کارت ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر و سهامداران حقوقي با به همراه داشتن برگه نمايندگي در ساعات اداري چهارشنبه 1398/11/02 به دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران خيابان خرمشهر خيابان عربعلي کوچه شانزدهم پلاک 17 طبقه اول مراجعه و يا در روز برگزاري مجمع قبل از شروع جلسه کارت ورود دريافت نمايند .
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد