مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه - نماد: وبيمه

دلایل اصلاح:سهامداران محترم مي توانند از طريق آدرس www.iiico.ir نسبت به مشاهده پخش زنده برگزاري مجمع اقدام نمايند.
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران - خيابان شيخ بهايي - شهرک والفجر- انتهاي خيابان ايران شناسي - خيابان نهم - پلاک 6 - طبقه چهارم در محل سالن چشم انداز سازمان مديريت صنعتي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31
توضیحات:
سهامداران محترم مي توانند از طريق آدرس www.iiico.ir نسبت به مشاهده پخش زنده برگزاري مجمع اقدام نمايند.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از کليه سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود به منظور دريافت کارت ورود به جلسه مجمع، روز چهارشنبه 27 دي ماه 1402 در ساعات اداري به امور سهامداران شرکت به نشاني: تهران- بلوار ميرداماد- خيابان نفت شمالي- خيابان دوم- پلاک 6 - طبقه اول واحد امور سهام شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه (سهامي عام) مراجعه و همچنين در روز برگزاري مجمع تا قبل از ساعت 9:30 با در دست داشتن کارت ملي براي اشخاص حقيقي، وکالتنامه رسمي معتبر براي نمايندگان سهامداران و همچنين اصل معرفي نامه کتبي براي نمايندگان اشخاص حقوقي مراجعه نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد