مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشت و صنعت آبشيرين - نماد: آبين
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/31 درمحل شرکت واقع در کاشان - خيابان 22 بهمن - روبروي اداره تامين اجتماعي - انتهاي کوچه شهيد عرفاتي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
تغيير اساسنامه شرکت مطابق با فرمت نمونه سازمان بورس اوراق بهادار
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد