مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پخش البرز - نماد: پخش

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/03/04 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان جمهوري اسلامي-تقاطع پل حافظ-بازار چارسو-طبقه 7سالن شماره 1 اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم مي توانند براي دريافت برگ ورود به جلسه روز سه شنبه مورخ 1401/03/03 به آدرس تهران -خيابان حافظ -بين جمهوري و نوفل لوشاتو-جنب بانک صادرات -پلاک 343 طبقه 4شرکت پخش البرز مراجعه نمايند

دعوت کننده از مجمع: شرکت پخش البرز
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد