مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس فولاد سبزوار - نماد: فسبزوار

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران - سعادت آباد- بالاتر از ميدان کاج - خيابان نهم - پلاک 12 - مجموعه نيايش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30
توضیحات:
تصميم گيري در مورد ميزان تقسيم سود و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران و يا نمايندگان قانوني با در دست داشتن معرفي نامه، وکالت نامه و کارت ملي يک ساعت قبل از برگزاري مجمع جهت اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نماييد.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت پارس فولاد سبزوار
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد