مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه - نماد: وبيمه

دلایل اصلاح:سهامداران محترم مي توانند از طريق آدرس www.iiico.ir نسبت به مشاهده پخش زنده برگزاري مجمع اقدام نمايند.
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1402/10/30 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران - خيابان شيخ بهايي - شهرک والفجر - انتهاي خيابان ايران شناسي - خيابان نهم - پلاک 6- طبقه جهارم - در محل سالن چشم انداز سازمان مديريت صنعتي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از کليه سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود به منظور دريافت کارت ورود به جلسه مجمع، روز چهارشنبه 27 دي ماه 1402 در ساعات اداري به امور سهامداران شرکت به نشاني: تهران- بلوار ميرداماد- خيابان نفت شمالي- خيابان دوم- پلاک 6 - طبقه اول واحد امور سهام شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه (سهامي عام) مراجعه و همچنين در روز برگزاري مجمع تا قبل از ساعت 9:30 با در دست داشتن کارت ملي براي اشخاص حقيقي، وکالتنامه رسمي معتبر براي نمايندگان سهامداران و همچنين اصل معرفي نامه کتبي براي نمايندگان اشخاص حقوقي مراجعه نمايند.سهامداران محترم مي توانند از طريق آدرس www.iiico.ir نسبت به مشاهده پخش زنده برگزاري مجمع اقدام نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد