مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس - نماد: غفارس

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/01 در استان فارس ،شهر شيراز به آدرس کيلومتر 32 جاده شيراز تخت جمشيد شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
اتخاذ تصميم نسبت به مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي شود، يک ساعت قبل از برگزاري مجمع به منظور دريافت برگه حضور در جلسه با به همراه داشتن اصل مدرک شناسايي معتبر يا وکالتنامه رسمي جهت حضور به وکالت از سهامداران حقيقي، همچنين وکالت نامه رسمي يا اصل معرفي نامه کتبى براي سهامداران حقوقي با ارائه اصل کارت ملي شخص معرفى شده به عنوان نماينده، در محل برگزاري مجمع حضور بهم رسانند. همچنين امکان مشاهده آنلاين و همزمان مجمع به آدرس https://meet.google.com/qed-rfbk-cst نيز مقدور مي باشد.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد