مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدني و صنعتي گل گهر - نماد: کگل
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1396/12/28 درمحل سالن گلزار هتل لاله تهران واقع در تهران ،خيابان دکتر فاطمي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد