مشخصات
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا
موضوع:  لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30  


پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1397/01/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/01/30 به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار.
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره.
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر
توضیحات: تنفيذ و تصويب معاملات ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد