مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت آذريت - نماد: ساذري

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-112 مورخ 1399/06/26 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 12:30 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/09 در استان آذربايجان شرقي ،شهر تبريز به آدرس کارخانه واقع در تبريز کيلومتر 33 جاده تبريز- صوفيان روبروي کارخانه سيمان صوفيان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
اصلاح ماده 5 اساسنامه

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم مي توانند نيم ساعت قبل از شروع جلسه برگ حضور در جلسه را در محل برگزاري دريافت نمايند

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت آذريت
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد