مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29شرکت صنايع چوب خزر کاسپين - نماد: چخزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/08/30 درمحل سهروردي شمالي، هويزه غربي، پلاک 101   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (سهامي عام)1450 %
سازمان تامين اجتماعي(سهامي عام)1450 %
صنايع کاغذ بسته‌بندي بيستون تأمين (سهامي خاص)18730 %
شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه (سهامي عام)18730 %
شرکت محصولات کاغذي لطيف (سهامي عام)18750 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (سهامي عام )44730 %
گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين(سهامي خاص)12698961199.99 %
جمع126999995100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا توکلي بنيزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد رکيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قباد کوشکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهزاد کلهر  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
سایر موارد
توضیحات:
اتخاذ تصميم درخصوص ادغام شرکت فيبر بابلسر(سهامي خاص) در شرکت صنايع چوب خزر کاسپين (سهامي عام) با توجه به مفاد ماده 111 قانون ماليات هاي مستقيم. ساير موارديکه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.