مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي - نماد: ثنام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/06/25 درمحل  خيابان ولي عصر- خيابان طالقاني- جنب سينما فلسطين- خيابان شهيد برادران مظفر- شماره 86   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پاياساز50000001 %
شرکت پرهام50000001 %
شرکت کولهام50000001 %
حسن احمدي50000001 %
روشنک عمراني50000001 %
صالحه کيايي50000001 %
زهرا نصراله زاده ماسوله50000001 %
ايرج عمراني50000001 %
آزاده عمراني51400001.03 %
مازيار احمدي51400001.03 %
علي شيعه بيگي51500001.03 %
شرکت سرمايه تجارت ساتراس53550001.07 %
اميد کاموري مقدم97000001.94 %
انوشا کاموري مقدم97000001.94 %
لارا کاموري مقدم97000001.94 %
کاترين مري نيکولز97000001.94 %
بيژن کاموري مقدم115720002.31 %
شرکت آباد راهان پارس120000002.4 %
شرکت ناورود170500003.41 %
عليرضا کشاورزي180100003.6 %
ايرج کاموري مقدم190000003.8 %
سايرين17282895334.57 %
جمع35004595370.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ايرج عمراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين اسماعيل پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريدون پورنيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا موسوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
ناورود10100867072اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي راه و ساختمان
ساختماني کولهام10101330914اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي راه و ساختمان
ساختماني پاياساز10100826512اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي راه و ساختمان
محمدحسن غفوريان4609339961اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي راه و ساختمان
ساختماني کام کاو10101294980اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي معماري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۹,۵۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۰,۲۱۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۰,۲۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۰,۲۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۸۹,۷۶۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۴۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۸۸,۲۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۸,۲۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ناورودحقوقیسهامی خاص10100867072اصلی
ساختماني کولهامحقوقیسهامی خاص10101330914اصلی
ساختماني پاياسازحقوقیسهامی خاص10100826512اصلی
ساختماني کام کاوحقوقیسهامی خاص10101294980اصلی
سرمايه تجارت ساتراسحقوقیسهامی خاص14009155370اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
موضوع تقسيم سود بين سهامداران محترم و پرداخت پاداش هيأت مديره با درخواست رعايت مفاد قانون تجارت مطرح شد. مجمع محترم با اطلاع از قوانين و مقررات قانون تجارت و با اشاره ناظر ساز مان محترم بورس و اوراق بهادار مقرر شد منابع مالي صرف هزينه هاي پروژه زرتشت گردد ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت است.