مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنايع چوب خزر کاسپين - نماد: چخزر

دلایل اصلاح:حذف بند انتخاب اعضاي هيات مديره که در آگهي درج گرديد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/02/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس دادمان، خيابان شفق، کوچه آبشار، پلاک 1 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
تنفيذ معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
دريافت برگ حضور در جلسه به صورت کتبي به سهامداران ارسال گرديد

دعوت کننده از مجمع: عمومي عادي ساليانه
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد