مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت به پرداخت ملت - نماد: پرداخت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 درمحل  چهارراه فرمانيه، خيابان پاسداران شمالي، خيابان نوريان، مجموعه رفاهي بانک ملت، پلاک 11 و 13   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت چاپ بانک ملت799910 %
شرکت ساختماني بانک ملت799910 %
شرکت بهساز مشارکت هاي ملت(سهامي عام)799910 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت(سهامي عام)4960000.01 %
شرکت مهندسي نرم افزار شقايق (سهامي خاص )1088806661.36 %
ساير سهامداران2482323173.1 %
شرکت مهندسي سيستم ياس ارغواني(سهامي خاص)3193420283.99 %
گروه فناوران هوشمند به سازان فردا707529773088.44 %
جمع775248871496.91 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا حميدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد حسين محمودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مزيناني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد برومند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بهساز مشارکت هاي ملت10101165910اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي صنايعبله
چاپ بانک ملت10100905654اصلیمرتضي صداقتي فرد0068763727نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله
ساختماني بانک ملت10101150400اصلیعليرضا حميدي0938699326رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا14004003162اصلیمحمدجعفر زيوري کامران4011458589عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله
سرمايه گذاري توسعه معين ملت10320359435اصلیهادي سپانلو0452889758عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت دولتيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۶۱۴,۳۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۵۱۳,۷۹۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۵۱۳,۷۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۴۵۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۵۷,۷۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۶۷۲,۱۳۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۳۰,۷۱۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۴۴۱,۴۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۳۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۱۳۷,۴۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۸۸
سرمایه
۸,۰۰۰,۰۰۰
آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 38,000,000 52,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,570 3,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 30,400,000
41,600,000
  بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
41,600,000
  بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
41,600,000
  بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
- تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره - تصميم گيري در خصوص تقسيم سود درصورت تمايل جهت مشاهده آنلاين از طريق لينک زير اقدام نمايند: https://www.aparat.com/behpardakhtmellat