مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشيمي اروميه - نماد: شاروم

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/06/03 در استان آذربايجان غربي ،شهر اروميه به آدرس خيابان والفجر2، روبروي صدا و سيما هتل ساحل سالن سمينار برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:
1- بررسي و تصويب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
کليه سهامداران ، وکلاء يا نمايندگان قانوني محترم آنان ميتوانند به مظور اخذ برگ حضور در جلسه از ساعت 13عصر با در دست داشتن اصل کارت شناسايي معتبر به شرکت واقع در آدرس فوق الذکر مراجعه نمايند

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت پتروشيمي اروميه
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد