مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سرمايه گذاري پارس توشه - نماد: وتوشه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/28 درمحل  شرکت : تهران - خيابان سپهبدقرني - شماره 43   برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم ثبت افزايش سرمايه تا تاريخ مجمع ،در مورد تصميم گيري تقسيم سود نقدي مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 14:00 روز پنج شنبه تاریخ 1397/05/11 و در محل شرکت : تهران خيابان سپهبدقرني شماره 43 برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي17833729617.83 %
ساير سهامداران حقوقي 56104257756.1 %
جمع73937987373.94 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين ماهرو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ارسلان رازقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قاسم زند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيامک رحيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
لامپ پارس شهاب13580اصلیحسين ماهرو1260368165رئیس هیئت مدیرهموظف
صنعتي پارس خزر12394اصلیمحمدصادق آل ياسين0034755500عضو هیئت مدیرهغیر موظف
بازرگاني پارس شيد29436اصلیمحسن عسکري آزاد0039631400عضو هیئت مدیرهموظف
هوشنگ دادوش/منتخب مجمع0040998134اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
شرکت کوشا پيشه0112097اصلیجليل ميهن دوست2644898436عضو هیئت مدیرهموظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه