مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات انفورماتيک - نماد: رانفور

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/03/19 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل بزرگ ارم به نشاني ميدان ونک،بزرگراه حقاني، تقاطع بزرگراه همت برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
نحوه دريافت برگ حضور در جلسه : حضور سهامدار يا نمانيده قانوني ايشان در ساعت 9 صبح در محل برگزاري مجمع ضمنا از سهامداران محترمي که به صورت حضوري در مجمع حضور خواهند داشت درخواست مي شود اصول بهداشتي لازم براي حفظ سلامتي خود و حاضرين در مجمع را رعايت نمايند، از جمله ميتوان به نکات زير اشاره کرد: 1. خودداري از دست دادن 2. همراه داشتن خودکار 3. همراه داشتن ماسک و دستکش 4. حفظ فاصله ايمني از ديگر شرکت کنندگان همچنين صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيأت مديره به صورت فيزيکي در مجمع توزيع نخواهد شد. از سهامداران محترم درخواست مي شود که اين اطلاعات را از سايت کدال تهيه و يا در روز مجمع با ارسال عدد 1 به شماره 3000647911 لينک پخش زنده مجمع و دانلود اطلاعات مالي را دريافت نمايند. جهت رعايت اصول بهداشتي مرتبط با بيماري کرونا از ارائه بسته هاي تبليغاتي و پذيرايي رايج در مجامع خودداري مي شود به سهامداران محترم توصيه ميگردد از حضور در مجمع خودداري و نسبت به مشاهده پخش زنده جلسه مجمع، از طريق سايت شرکت خدمات انفورماتيک به نشاني www.isc.co.ir اقدام فرمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت خدمات انفورماتيک
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد