مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتي بهشهر - نماد: غبشهر

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه فتح بعد از سه راه تهرانسر کيلومتر 8 پلاک 770 شرکت صنعتي بهشهر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30
توضیحات:
ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
بدينوسيله از کليه صاحبان سهام شرکت يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود جهت دريافت برگه ورود به جلسه با دردست داشتن اصل برگه سهام و کارت شناسايي معتبر (اصل کارت ملي) و يا وکالتنامه يا معرفي نامه در اوقات اداري روزهاي سه شنبه و چهارشنبه به ترتيب 16 و 17 بهمن ماه 1402 به محل دفتر امور سهام اين شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد