icon

اولین پیش بینی درآمد هر سهم

EN
شرکت:
کارخانجات ايران مرينوس
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
نمرينو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
171110
اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
 دریافت فایل اکسل
صورت سود و زيان پیش بینی شده
شرح۱۳۹۵/۱۲/۳۰درصد نسبت به فروش۱۳۹۴/۱۲/۲۹درصد نسبت به فروشدرصد تغییراتدلایل تغییرات
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات ۱۳۵,۵۵۰ ۱۰۰ ۱۹۶,۷۷۵ ۱۰۰ (۳۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده (۱۱۵,۲۱۵) (۸۵) (۱۷۱,۵۰۲) (۸۷) (۳۳)
سود (زیان) ناخالص ۲۰,۳۳۵ ۱۵ ۲۵,۲۷۳ ۱۳ (۲۰)
هزینه های اداری، عمومی و فروش (۱۰,۸۴۰) (۸) (۹,۰۳۳) (۵) ۲۰
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) عملیاتی ۹,۴۹۵ ۷ ۱۶,۲۴۰ ۸ (۴۲)
هزینه های مالی (۵,۲۰۰) (۴) (۵,۴۸۰) (۳) (۵)
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی ۳,۸۰۰ ۳ ۱۵۳,۱۰۰ ۷۸ (۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات ۸,۰۹۵ ۶ ۱۶۳,۸۶۰ ۸۳ (۹۵)
مالیات بر درآمد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم ۸,۰۹۵ ۶ ۱۶۳,۸۶۰ ۸۳ (۹۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اثر مالیاتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) خالص ۸,۰۹۵ ۶ ۱۶۳,۸۶۰ ۸۳ (۹۵)
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال) ۸۱ ۰ ۱,۶۳۹ ۱ (۹۵)
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) ۸۱ ۰ ۱,۶۳۹ ۱ (۹۵)
سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ ۷۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۱ ۰
سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال) ۰ ۰


روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود
شرحسال ۱۳۹۳
(دو سال قبل)
سال ۱۳۹۲
(سه سال قبل)
سال ۱۳۹۱
(چهار سال قبل)
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال) ۳۱۸ ۱,۹۶۶ ۳۲۲
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال) ۰ ۰ ۰
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال) ۳۲ ۱,۵۰۰ ۲۵۰
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال) ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰