مشخصات
شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا
موضوع: اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده 39 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (عدم رعایت الزامات ماده7 بند 5دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان ) فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت 14 روزه به ناشر (تا تاریخ 1397/04/12) جهت رعایت موارد فوق نموده است.
ذکر این موضوع ضروری است که توضیحات شرکت درخصوص عدم رعایت الزامات ماده 7 بند 5دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان ، صرفا جهت اطلاع سرمایه گذاران منتشر می شود. فرا بورس ایران مسئولیتی در خصوص اجرا و اثربخشی آن ندارد. لذا از سرمایه گذاران درخواست می شود پیش از تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش سهام شرکت، نسبت به بررسی اطلاعات منتشر شده اقدام نموده و به فرصت اعطا شده برای ایفای تعهدات ناشر توجه کنند.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد