icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه ثبت شده:
293,000,000
نماد:
فولاد
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
271018
گزارش فعالیت ماهانه  1 ماهه منتهی به 1399/06/31
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذیرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


دلایل اصلاح:با توجه به گزارش عملکرد توليد و فروش ماهانه (شهرويئر 99) مقدار صادرات در شهريور ماه ۱۳۷هزار تن و مقدار صادرات در شش ماهه اول ۲۸۴ هزار تن مي باشد.