آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (نماد آشنا ايرانيان)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت11:00مورخ1402/11/04در محلتهران، سعادت اباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی(8)، پلاک 27، ساختمان سهم آشنا برگزار می گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه
  • تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق