مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان بجنورد - نماد: سبجنو
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 1397/02/31 درمحل سالن شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري واقع در تهران- خيابان مطهري- بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني- پلاک 334 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد