مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام براي سال (دوره) مالي منتهي به 1394/12/29 – نوبت دوم انتخاب حسابرس قانوني اصلي به جاي بازرس اصلي سال مالي منتهي1394/12/29
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي دياکو ايرانيان - نماد: بدکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/12/24 درمحل  ميدان شهداي ارتش خيابان موحد دانش خيابان مسجد جامع بن بست توسلي پلاک 22 طبقه 4   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي امير عابديني راد10000006.67 %
وحيد فاضلي معين10000006.67 %
شرکت سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا150000010 %
ساير167919311.19 %
جمع517919334.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس صابري زفرقندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مويد موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد طيب نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  طناز وقايعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
حبيب زندديزاري0384386288اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظف
مرتضي امين زاده صفاخانه2949082793اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
فرشيد جنابي حق پرست0055217680اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
حميد انگشت بافت0452244374اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
فرشيد محمودي0069998728اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد