مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان - نماد: قشرين

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/11/14 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر بالاتر از ميرداماد خيابان قباديان غربي پلاک 9 واحد 4 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
کليه سهامداران جهت دريافت کارت ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر و سـهامداران حقوقي با همراه داشـتن برگه نمايندگي در ساعات اداري روز چهارشـنبه 1402/11/11 به دفتر امور سهام شرکت واقـع در تهـران، خيابـان وليعصـر، بالاتر از ميردامـاد، خيابـان قباديان غربي، پلاک 9 واحـد 4 مراجعه يـا در روز برگزاري مجمع قبل از شـروع جلسه کارت ورود به جلسـه را دريافت نمايند. در خصوص حضور وکيل صاحب سهم، به همراه داشتن اصل وکالتنامه معتبر الزامي است

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد